תקנים

2481-0 – תקן כללי הבנוי על סקר סיכונים.

2481-1– תקן למעליות חשמליות.

2481-2– תקן למעליות הידראוליות.

2481-31– תקן למעליות משא.

2481-41– תקן למעלוני נכים.

24/1– תקן ישן למעליות ישנות.

24/2– תקן ישן למעליות הידראוליות .

24/3– תקן ישן למעלית שירות.

תקן וולנטרי– תקן אשר משרדי הממשלה לא אימצו אותו.

תקן רשמי– תקן מחייב כחוק, הנו במעמד של חברי כנסת.

תו תקן חובה– תקן ליצור והתקנה והנו תחת מכון התקנים .