מילון מונחים

דוכן הרמה – מתקן המשמש לתנועת משא בלבד אשר לא יעלה על 2 תחנות הנע במסלול מאונך ואו כמעט מאונך ותנועתו מכוונת ע"י מפעיל .

פיר – החלל שבו נע בתוכו מעלית /דוכן הרמה.

מעלית – תא הנוסע בין כוונות קשיחות , עוצרת בתחנות קבועות ונוסע במאונך ואו קרוב למאונך ועד 15 מעלות .

משקולת מאוזנת – משקולת שנועדה להוריד אנרגיה מצריכת המעלית.

משקל נגד- משקולת הנוסעת בניגוד לכיוון נסיעת  המעלית ותפקידה להבטיח הנע בחיכוך .

כבלי תליה – כבלי התליה הינם מחוברים בין תא המעלית לבין נקודות התליה באמצעות פעמונים יצוקים ואו פעמונים עם יתד חביקת הפעמונים הינה בערת לב עם שלושה מהדקים .מקדם הביטחון בכבלי תליה הנו יחס בין עומס הקריעה המינימלי של כבל אחד ובין הכוח המקסימלי בכבל זה העומד בתחנה אחרונה .

 וסת מהירות –  מתקן אשר בנוי בצורת גלגל בחדר מעלית ואו בראש פיר ותפקידו למדוד מהירות נסיעת התא.

דלתות גליוטינה– דלתות אשר הנעתם הינה אנכית ומשמשת למעליות משא שאין מקום לפתיחה צדדית.

דלתות אוטומטיות – דלתות אשר נפתחות מהמרכז לצדדי התא ואו מקצה התא לצד כלשהו בצורה אופקית ( מרכזי, טלסקופי).

דלת כנף– דלתות חיצוניות המותקנות על צירים.

פגוש – הנו חלק המותקן בבור הפיר ותפקידו לרכך את פגיעת תחתית התא בבור הפיר כאשר המעלית מסיבה כלשהיא יורדת מתחת למפלס קומה תחתונה, במעלית ישנם 2 סוגי פגושות.

פגוש לינארי– שהנו קפיץ ואו פולירטון והנו מוגבל עד 65 מ"מ בכווץ ועד מהירות נסיעה תא של 1 מ/ש נקרא גם אוגר אנרגיה.

פגוש לא לינארי – הנו פגוש הידראולי הנקרא גם בשם מפזר אנרגיה ומותאם למעליות מעל 1.6 מ/ש .

מפסק גובל – מפסק אחרון בפיר המצוי בקצה פיר המעלית ותפקידו להפסיק פעולת המעליות ע"י " קריעת " קו הביטחונות.

מפסק זיהוי – מפסק הראשון בקצוות הפיר ותפקידו כשמו , זיהוי הקומה הקיצונית.

מפסק גבול מהירות – מפסק אמצעים בקצוות הפיר ותפקידו בטחון נוסף בעת כשל ספירה.

אינדוקטור– חיישן ספירה הפועל על קרן אופטית וקורא מגנטים בפיר.

עקומה נעה– יחידה חשמלית המותקנת על תא המעלית המשמשת לפתיחת דלתות חוץ (כנף) באמצעות סליל חשמלי.

עקומה מכאנית– יחידה עצמאית הפועלת באמצעות מנגנון דלת לפתיחת דלת חוץ באמצעות קפיץ

בקר תדר חוג פתוח/ סגור– בקר תדר הנו יחידה חשמלית אשר תפקידה לבקר את פעולת המנוע באמצעות שינוי תדר ולבצע עצירה באמצעות שינוי תדר בחוג סגור המשוב מהמנוע בא באמצעות יחידת אינקודר / טכו ובחוג פתוח אין יחוס לבקרת המנוע אלה להספקו.

מפסק מכני מאולץ– מפסק מאולץ הנו מפסק המותקן בקו הביטחונות היות ובעת פעולתו החוזרת נדרש ביצוע פעולת טכנאי.